Çocuk Cerrahı kimdir?

Önce altı yıllık tıp eğitimini tamamlayarak “tıp doktoru” ünvanını alıyoruz. Ardında tıpta uzmanlık sınavını geçerek “pediatrik cerrahi” eğitimini veren bir merkezde eğitimimize başlıyoruz. Bu aşamada çok özellikli ve nadir görülebilen problemlerle de uğraştığımız için deneyimli ve büyük bir merkezde ihtisas yapmak çok önemli. Ortalama 5-6 yıllık oldukça ağır (kanımca en zor cerrahi eğitimi olan branş) bir eğitim alıp, uzun süre yoğun günaşırı nöbetlerle iyice yoğurulduktan sonra “çocuk cerrahı” oluyoruz. Tabii eğitim burada bitmiyor, aslında her şey yeni başlıyor…